WALNE ZEBRANIE

Posted on
Zarząd Stowarzyszenia Podróżników TRAMP
zaprasza na

Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się 26.06.2020 (piątek) o godzinie 17:00
w siedzibie Stowarzyszenia: Gostyń, ul. Pszczyńska 372.

 Program Walnego Zebrania Członków:
1. Powitanie,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,
3. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej,
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu w roku 2019,
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
6. Przyjęcie sprawozdań,
7. Wolne wnioski,
8. Zakończenie obrad.
I termin rozpoczęcia zebrania: 26.06.2020, godz. 17:00,
II termin rozpoczęcia zebrania: 26.06.2020, godz. 17:30 (w przypadku braku quorum).