Walne 2021r

Zarząd Stowarzyszenia Podróżników TRAMP zaprasza na sprawozdawczo – finansowe Walne Zebranie Członków Termin spotkania: 23.04.2021