Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Posted on
Zarząd Stowarzyszenia Podróżników TRAMP zaprasza

na Walne Zebranie Członków..........

które odbędzie się  26.04.2019r. o godzinie 17:00
w siedzibie Stowarzyszenia -  Gostyń  ul.Pszczyńska 372
Program Walnego Zebrania Członków:
  1. Powitanie.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Komisji mandatowo- skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu w roku 2018.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  6. Przyjęcie sprawozdań
  7. Zakończenie obrad.
W przypadku braku quorum II termin rozpoczęcia zebrania 17:30