INAUGURACYJNE SPOTKANIE

W dniu  3 kwietnia 2013 r w Domu Kultury odbyło się

INAUGURACYJNE  SPOTKANIE NASZEGO STOWARZYSZENIA.

Stowarzyszenie Podróżników TRAMP

zostało zarejestrowane w KRS-ie pod numerem 0000454895.

Otrzymanie numeru oblaliśmy szampanem.

Następnie Członkom Stowarzyszenia zostały wręczone legitymacje.

Pani Wójt otrzymała legitymację  Honorowego  Członka naszego Stowarzyszenia.

kwiecień 2013